Nyheter / 23.01.2017

Snart dags för karriärrådgivning

Journalistförbundets populära karriärrådgivning kör snart igång igen, nu enligt ett helt nytt koncept. Vårens utbildning, som är öppen för alla intresserade, inleds med ett gemensamt webbseminarium den 8 mars klockan 17.00. Under det en timme långa seminariet får du information om hur webbutbildningen fungerar. Du kan också delta i en diskussion på webben. Efter seminariet kan du delta i den en månad långa webbutbildningen. Utbildningens teman är 1) arbetssökning, 2) karriär och kunskap, 3) välmående. Välj ett tema eller varför inte alla tre! Medlemmar som deltagit i minst en temahelhet deltar i en utlottning där man kan få plats på personlig telefonrådgivning. Telefonrådgivning ges åt sammanlagt 65 medlemmar. En likadan utbildningshelhet erbjuds även på hösten. Närmare information om webbseminariet ges inom kort, på förbundets webbplats och i medlemsbrevet. För ytterligare information, kontakta utbildningschef Nina Porra, nina.porra@journalistiliitto.fi

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.