Senaste nytt

SDI Media i ansökningsblockad

Företaget SDI Media har satts i en så kallad ansökningsblockad – Journalistförbundet och Akavas Specialorganisationer uppmanar sina medlemmar att inte söka jobb på SDI Media.

När de audiovisuella översättarnas nya kollektivavtal trädde i kraft den 1 maj blev det klart att SDI Media valt att stå utanför avtalet. Det innebar också att överenskommelsen om arbetsfred inte gäller SDI Media.

Finlands Journalistförbund och Akavas Specialorganisationer har fattat beslut om att uppmana sina medlemmar att inte söka jobb på SDI Media. Den så kallade ansökningblockaden gäller från och med 25 maj och är i kraft tillsvidare. En ansökningsblockad är en laglig arbetskonfliktsåtgärd.

Översättare uppmanade i april i ett öppet brev ledningen för SDI Media att ansluta sig till det historiska kollektivavtalet, men deras vädjan gav inte resultat. Fyra översättningbyråer är med i kollektivavtalet för audiovisuella översättare: BTI Studios, Pre-Text, Rosmer International och Stellar Text. Dessutom har kollektivavtalets avtalsparter gett sitt godkännande till att företaget Saga Vera Oy ansluter sig till kollektivavtalet. Ett anslutande förbereds som bäst.

För ytterligare informationHelena Lamponen


Chef för intressebevakningsenheten, Akavas Specialorganisationer
, 0201 235 352 / helena.lamponen (at) akavanerityisalat.fiPetri Savolainen


Intressebevakningsdirektör, Finlands journalistförbund, 
050 534 2485 / petri.savolainen (at) journalistiliitto.fi