Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Pressens kollektivavtal översatt

Pressens kollektivavtal för 2014–2016 finns nu på svenska.

Översättningen av pressens  kollektivavtal, som är i kraft  1 oktober 2014 till 30 november 2016, är klar och har publicerats på Finlex.

Avtalet har undertecknats av Mediernas centralförbund och Finlands Journalistförbund. I avtalet finns bland annat gemensamma spelregler för  anställning, arbetsarvtal, upphovsrätt, arbetstid, uppsägning, semestrar, sjuk- och familjekedighet, arbetarskydd och utbildning.

Läs mer om kollektivavtal under rubriken Intressebevakning.