Generell / 04.02.2020

Organiserade arbetsgivare kan tillämpa det gamla avtalet inom film- och tevebranschen

Film- och tevebranschens kollektivavtalsförhandlingar står fortfarande stilla – en arbetsgivare som organiserat sig kan tillämpa det gamla kollektivavtalet. Film- och tevebranschens kollektivavtalsförhandlingar har avbrutits. Arbetsgivare som hör till arbetsgivarorganisationen Palta kan fortfarande tillämpa det kollektivavtal som upphörde att gälla den 31.12.2019. Bland arbetstagare har det uppstått förvirring om arbetsgivare som inte organiserat sig också kan hänvisa till film- och tevebranschens kollektivavtal. Arbetsgivare som inte hör till Palta kan inte tillämpa kollektivavtalet. Det har de inte kunnat göra tidigare och det kan de inte göra nu.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.