Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Organiserade arbetsgivare kan tillämpa det gamla avtalet inom film- och tevebranschen

Film- och tevebranschens kollektivavtalsförhandlingar står fortfarande stilla – en arbetsgivare som organiserat sig kan tillämpa det gamla kollektivavtalet.

Film- och tevebranschens kollektivavtalsförhandlingar har avbrutits. Arbetsgivare som hör till arbetsgivarorganisationen Palta kan fortfarande tillämpa det kollektivavtal som upphörde att gälla den 31.12.2019.

Bland arbetstagare har det uppstått förvirring om arbetsgivare som inte organiserat sig också kan hänvisa till film- och tevebranschens kollektivavtal. Arbetsgivare som inte hör till Palta kan inte tillämpa kollektivavtalet. Det har de inte kunnat göra tidigare och det kan de inte göra nu.