Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Livlig diskussion inför ordförandevalet

Den förberedande diskussionen inför valet av ny ordförande för Journalistförbundet pågår som bäst. Kandidaterna Hanne Aho och Arto Nieminen har presenterat sig och just nu visar fullmäktigeledamöter sitt stöd för kandidaterna.

Ari-Pekka Sirviö (RTRF) inledde diskussionen:

“Vi behöver en ordförande som förenar, inte en som splittrar. Vi behöver ordförande som representerar oss alla och förbundet måste vara mer enat än någonsin tidigare. Vi behöver en person med perspektiv som också ser framåt. Vi behöver en ordförande som känner hela det journalistiska fältet i  Finland. Vi har inte råd att låta den kunskap gå förlorad som vi redan har och därför föreslår jag nuvarande ordförande Arto Nieminen.”

Tuomo Lappalainen (Tidskriftsjournalisternas förbund i Finland) fortsatte:

”Jag föreslår Hanne Aho. Jag har följt med Hanne Ahos arbete under många år. Hon har bland annat försvarat våra intressen i samarbetsförhandlingar, hon har lett SDP:s fullmäktigegrupp i Sibbo och hon är bra på samhällspåverkan. Med Aho som ordförande för Tidskriftsjournalisterna har vår verksamheten fått en ny puls. Samarbetet med Helsingfors journalistförening har fördjupats och överlag har Aho varit med och skapat en bra gemenskapskänsla bland medlemmarna.”

Kandidaterna presenterade sig kort. 

Hanne Aho:

”Jag ställer upp i ordförandevalet för att jag vill värna om journalistiken och om människorna. Utan journalistik och utan journalister finns det inte ett demokratiskt samhälle och därför måste journalistiken i alla des former måste må bra. För att vi som journalister ska kunna producera ett innehåll av bra kvalitet krävs tillräckliga resurser på arbetsplatserna. Var innehållet sedan publiceras eller sänds är irrelevant.

När jag under det senaste året besökt redaktioner på olika håll i Finland har jag märkt att alla brottas med samma problem: 1) Knappa resurser har lett till att mediehusen saknar visioner och målsättningarna. 2) Företagen genomför konstant nya förändringar vilkas effekter är svåra att se eftersom visionerna saknas 3) Journalisternas arbete är allt mer splittrat och vi jobbar mer och mer med arbete som inte är journalistiskt.

När vi ser på Journalistförbundet måste vi fråga oss hur det på bästa sättet kan tackla de här problemen. Vi måste lära varandra allt vi kan, vi måste dela med oss och vi måste lära av varandra. Förbundet ska ändra sin organisation, förbundet ska synas bättre och mer konkret på arbetsplatserna. Utan förändringar kommer vår fenomenala intressebevakningsorganisation snart inte att fungera. Jag har blivit mer och mer övertygad om att medlemmarna vill ha förändringar. Hur det än går i valet är det viktigt att vi går enade ut härifrån. Blir jag vald står jag bredvid var och en av er.”

Arto Nieminen:

”Sedan 2006 har jag följt med branschens utveckling. Jag vill vara med och påverka det som händer i fortsättningen, påverka våra kollektivavtal och andra avtal som styr vårt arbete. Journalistförbundet ska vara med och påverka lagstiftningen, både när det gäller kollektivavtal, frilansares avtal och upphovsrättsfrågor. Intressebevakning är förbundets viktigaste uppgift: i den bevakningen ingår påverkan på politisk nivå, att stöda lokala förtroendemän och att finnas till när våra medlemmar behöver rådgivning.

Vi behöver starkare avtal och jag vill vara med och förhandla för att trygga våra medlemmars intressen.

Jag håller med Hanne Aho om att vårt förbund inte har råd att delas. Ett enigt förbund har aldrig varit lika viktigt som nu.”

Sammanlagt 26 ledamöter bad om ordet. Valet av ordförande förrättas i morgon, torsdag 11 december.