Nyheter / 01.02.2017

Ordförande Aho: ”Yle bör stödja de uppsagda”

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho säger att Yle bör ta ansvar för de uppsagda anställdas sysselsättning. "De uppsagda är professionella som haft en avgörande roll i Yles produktion. Bolaget bör nu skrida till sådana åtgärder som hjälper dem att få jobb i kommersiella produktionsbolag", säger Aho.   [caption id="attachment_569844" align="alignnone" width="421"] Journalistförbundets ordförande Hanne Aho[/caption] Samarbetsförhandlingarna vid Yles avdelning för produktion och design avslutades förra veckan och offentliggjordes i dag.  Avdelningens personal minskar med sammanlagt 115 personer vilket är 26 procent av personalstyrkan. 63 personer sägs upp, 35 personer slutar genom pensionslösningar och 17 börjar jobba med annat inom Yle. Bakgrunden till nedskärningen finns i förslagen som presenterades av den så kallade Satonen-arbetsgruppen. Riksdagsledamot Arto Satonen (Saml.) var ordförande för en parlamentarisk arbetsgrupp som granskade Yles uppdrag. Hanne Aho påminner om att arbetsgruppens förslag bland annat hade som mål att förbättra de kommersiella mediernas verksamhetsförutsättningar och att öka antalet arbetsplatser inom mediebranschen. "Yle har därför ett ansvar för att öka inköp från utomstående produktionsbolag så att pengarna som nu sparas flyttas över till inhemska produktionsbolag. Arbetsgruppen påpekade också att dessa utomstående produktionsbolag bör betala lön i enlighet med kollektivavtalet", säger Aho.

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.