Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Nya medlemmar i ONM

Bland andra Johanna Vehkoo och Juha Honkonen (suppleant) är Opinionsnämndens nya medlemmar.

Understödsföreningen för Opinionsnämnden för massmedier (ONM) utnämnde på sitt höstmöte nya medlemmar i ONM. Medlemmarna inleder sitt arbete i nämnden i januari 2016.

Journalisten Johanna Vehkoo från Helsingfors och tidningens Lapin Kansas chefredaktör Antti Kokkonen är rådets medlemmar 2016–2018. Till Vehkoos personliga suppleant valdes Vihreä Lankas chefredaktör Juha Honkonen och redaktionschef Riitta Raatikainen från Savon Sanomat.

Finlands Journalistförbunds ordförande Hanne Aho valdes till ny medlem i understödsföreningens styrelse. Som understödsföreningens ordförande fortsätter Riitta Pihlajamäki, direktör för Yles journalistiska standard och etik. Tidningarnas förbunds förbundsordförande Jukka Holmberg fortsätter som styrelsemedlem medan FJF:s tidigare ordförande Arto Nieminen lämnade styrelsearbetet efter nästan tio år på posten.

Understödsföreningen godkände tidningen Äänekosken Kaupunkisanomats ansökan om att underteckna ONM:s grundavtal från och med 1 januari 2016. Tidningen hör inte till Tidningarnas förbund.