Nyheter / 04.12.2015

Nya medlemmar i ONM

Understödsföreningen för Opinionsnämnden för massmedier (ONM) utnämnde på sitt höstmöte nya medlemmar i ONM. Medlemmarna inleder sitt arbete i nämnden i januari 2016.

Journalisten Johanna Vehkoo från Helsingfors och tidningens Lapin Kansas chefredaktör Antti Kokkonen är rådets medlemmar 2016–2018. Till Vehkoos personliga suppleant valdes Vihreä Lankas chefredaktör Juha Honkonen och redaktionschef Riitta Raatikainen från Savon Sanomat.

Finlands Journalistförbunds ordförande Hanne Aho valdes till ny medlem i understödsföreningens styrelse. Som understödsföreningens ordförande fortsätter Riitta Pihlajamäki, direktör för Yles journalistiska standard och etik. Tidningarnas förbunds förbundsordförande Jukka Holmberg fortsätter som styrelsemedlem medan FJF:s tidigare ordförande Arto Nieminen lämnade styrelsearbetet efter nästan tio år på posten.

Understödsföreningen godkände tidningen Äänekosken Kaupunkisanomats ansökan om att underteckna ONM:s grundavtal från och med 1 januari 2016. Tidningen hör inte till Tidningarnas förbund.


Pressfrihetsindexet – pressfriheten försämrats i Östeuropa

Pressfriheten är allt mer hotad i Europa, visar Reportrar utan gränsers (RSF) pressfrihetsindex. ”Tyvärr kan man säga att Putins gift sprider sig inom EU”, säger Kaius Niemi, ordförande för Reportrar utan gränser rf.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.