Generell / 14.10.2021

Ny medlemstjänst – arbetshälsovård för ensamföretagare

Journalistförbundet har inlett ett samarbete med företaget Heltti om företagshälsovård. Tjänsten riktar sig i första hand till ensamföretagare. Journalistförbundets medlemmar kan fram till maj 2022 bli kunder hos Heltti utan att betala öppningsavgiften. Samarbetet är en medlemstjänst som alla medlemmar får använda. Tjänsterna inom arbetshälsovården är särskilt riktade till frilansmedlemmar. Heltti erbjuder främst service på distans. Företaget har mottagningar i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Uleåborg och Jyväskylä. Därtill har Heltti partnerföretag runt om i landet så du kan använda tjänsterna överallt i Finland, Bekanta dig med Heltti på företagets webbplats eller via denna broschyr. Tyvärr finns materialet enbart på finska och engelska.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.