Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Ny medlemsförmån: Tidskriften Finlands Natur till rabatterat pris

Journalistförbundets medlemmar får nu tidskriften Finlands Natur till rabatterat pris. Det handlar om en ny medlemsförmån –  förmånen är 25 procents rabatt på en fortlöpande prenumeration.

Magnus Östman, chefredaktör på Finlands Natur hoppas att det spirande samarbetet med Finlands Journalistförbund sporrar allt fler journalister att uppmärksamma miljörelaterade frågor.

Finlands Natur utkommer fyra gånger om året och bjuder på naturreportage, personporträtt, miljönyheter och en inblick i den finlandssvenska miljörörelsen. Tidningen har getts ut sedan 1941. Från och med 1970 är miljöorganisationen Natur och Miljö formell utgivare av tidningen.

“Finlands Natur följer en egen publicistisk linje som är fristående från utgivarföreningen. Vi är alltså inte ett språkrör för Natur och Miljö”, säger Östman.

Finlands Naturs upplaga är för närvarande 2 500 exemplar. Tidskriften är medlem i kultur-, opinions- och vetenskapstidningarnas förbund Kultti och deltar aktivt i det finlandssvenska tidskriftssamarbetet tidskrift.fi.

Journalistförbundets medlemmar får 25 procents rabatt på en fortlöpande prenumeration. Prenumerationen kostar 24 euro och inbegriper fyra nummer per år. Du tecknar en prenumeration på sajten https://finlandsnatur.fi/kop-eller-prenumerera/. Använd rabattkoden JournalistNatur22.