Generell / 09.05.2022

Ny medlemsförmån: Tidskriften Finlands Natur till rabatterat pris

Journalistförbundets medlemmar får nu tidskriften Finlands Natur till rabatterat pris. Det handlar om en ny medlemsförmån –  förmånen är 25 procents rabatt på en fortlöpande prenumeration. Magnus Östman, chefredaktör på Finlands Natur hoppas att det spirande samarbetet med Finlands Journalistförbund sporrar allt fler journalister att uppmärksamma miljörelaterade frågor. Finlands Natur utkommer fyra gånger om året och bjuder på naturreportage, personporträtt, miljönyheter och en inblick i den finlandssvenska miljörörelsen. Tidningen har getts ut sedan 1941. Från och med 1970 är miljöorganisationen Natur och Miljö formell utgivare av tidningen. "Finlands Natur följer en egen publicistisk linje som är fristående från utgivarföreningen. Vi är alltså inte ett språkrör för Natur och Miljö", säger Östman. Finlands Naturs upplaga är för närvarande 2 500 exemplar. Tidskriften är medlem i kultur-, opinions- och vetenskapstidningarnas förbund Kultti och deltar aktivt i det finlandssvenska tidskriftssamarbetet tidskrift.fi. Journalistförbundets medlemmar får 25 procents rabatt på en fortlöpande prenumeration. Prenumerationen kostar 24 euro och inbegriper fyra nummer per år. Du tecknar en prenumeration på sajten https://finlandsnatur.fi/kop-eller-prenumerera/. Använd rabattkoden JournalistNatur22.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.