Generell / 04.11.2023

Nominera: Vem ska belönas för sin utvecklingsjournalistik?

Det är nu dags att nominera kandidater för den bästa journalistiken om utvecklingsfrågor 2023. Nominera senast 11 december 2023! Temat för årets pris är positiv utveckling. Journalistiken som får priset kan behandla framsteg ur ett brett perspektiv genom att inom olika delområden tolka allt från innovationer till människorättigheter eller nationers ekonomiska utveckling till små samhällens uthålliga strid om överlevnad. Föreslå en belysande karaktär, undersökande journalistik, ett TV-program eller en podcast som pristagare. Kandidaterna söks 1 december 2022– 30 november 2023 bland journalistiskt innehåll som publicerats i medlemsmedier i ONM (Opinionsnämnden för massmedier) som förbundit sig till journalistreglerna, och vars målgrupp är i Finland. Innehållet ska vara publicerat på finska, svenska, samiska eller engelska. Vem som helst kan föreslå kandidater under perioden 17.10–11.12.2023 på adressen vikes.fi/kehitysjournalismipalkinto Vinnaren utses av en oberoende jury och offentliggörs i januari 2024. Vinnaren tilldelas ett penningpris på 3 000 euro och därtill kan hedersomnämnanden tilldelas. Priset är beskattningsbar inkomst för mottagaren. Juryn består av: Hannu Kivimäki, Tammerfors universitet Jenny Matikainen, Yle Päivi Nikkilä, nätverket Learning together Katriina Pajari, Helsingin Sanomat Matti Ylönen, Helsingfors universitet Som utvecklingsjournalistik betraktas innehåll som högklassigt behandlar teman om global hållbar utveckling, förnyar allmänhetens åsikter och attityder, och ger nya perspektiv på utvecklingsländernas verklighet. Man vill särskilt ha med innovativa journalismformer från alla journalistiska branscher. Facklitteratur utesluts dock från tävlingen. Priset grundades av Finlands Röda Kors, Vikes (Viestintä ja kehitys -säätiö), Helsingin Sanomain Säätiö och Journalistförbundet för att lyfta fram journalistiska publikationer med hög kvalitet som behandlar innovativa globala teman, samt för att öka synligheten och värdesättningen av den finländska utvecklingsjournalismen. Nätverket Learning Together från bloggen Afgaaninaisen katse vann priset 2022. Föreslå en vinnare: vikes.fi/kehitysjournalismipalkinto Mer information Producent, internationell kommunikation Sini Anttila, Finlands Röda Kors, sini.anttila@rodakorset.fi, 040 194 2974 Kommunikationssakkunnig Esa Salminen, Vikes (Viestintä ja kehitys -säätiö), esa.salminen@vikes.fi, 050 464 9532

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.