Nyheter / 18.11.2016

Nio tvingas gå från Mediahub – Yle kan säga upp 145

Mediahub Helsinki Oy gör nyheter för MTV3. Företagets samarbetsförhandlingar avslutades onsdagen 16 november. Resultatet är att mängden anställda minskar med nio personer av vilka åtta är medlemmar i Journalistförbundet. Sex personer sägs upp, två personer går genom pensionslösningar. Mediahub kommer också att permittera hela sin personal för 14 dagar under nästa år. Företaget minskar andelen material på webben och erbjuder arkivtjänster i allt mindre utsträckning.

Läs mer om Mediahubs uppsägningar på Journalistens webbplats (på finska).

Också Yle skär ner

Yle inleder samarbetsförhandlingar den 22 november. Förhandlingarna gäller avdelningarna Yle Tuotanto (produktion) och Design och omfattar totalt 439 anställda av vilka 289 jobbar i Helsingfors och 150 i Tammerfors. Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna kan 145 personer sägas upp.

Förhandlingarna pågår till januari 2017. En orsak till nedskärningarna går att hitta i den linjedragning som den parlamentariska Yle-arbetsgruppen gjort. Enligt den ska Yle öka inköp av material och tjänster med 35 procent före 2022. En annan orsak är att Yle fattat beslut om att minska sin egen programproduktion för radio och teve.

Läs mer om Yles samarbetsförhandlingar på Journalistens webbplats (på finska).


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.