Generell / 05.04.2018

MTV sparkade anställd utan grund

Enligt Helsingfors hovrätt sade mediebolaget MTV upp en anställd utan grund 2013. Den anställda jobbade för sportnyheterna.  Hovrätten dömde MTV att betala 50 000 euro i ersättning åt den uppsagde journalisten. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Journalisten var fast anställd på MTV Sisällöt Oy  fram till oktober 2013. Hen blev uppsagd med hänvisning till ekonomiska och produktionsmässiga orsaker. MTV började sedan beställa journalistarbete för sportens specialsändningar av en underleverantör. Tingsrätten hade tidigare förkastat journalistens åtal om ogrundad uppsägning. Hovrätten ansåg däremot att undereleverantören, som ersatte journalisten, utförde jobbet som en anställd. Därför ansåg hovrätten att det inte fanns en laglig grund för att säga upp journalisten. Det handlar om hur man organiserar outsourcing, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. ”Det klassiska exemplet är en stövelfabrik som flyttar sin produktion till Kina. Det är lagligt. Men nu ersattes den uppsagda av personer som började jobba i samma kontor, de gjorde samma jobb, men som företagare. Behovet av arbetskraft minskade inte. Och, vad som är ännu viktigare, arrangemanget var inte permanent", säger han. Savolainen påminner om att ett anställningsförhållande innebär att det finns en ömsesidig respekt och lojalitet mellan arbetsgivaren och och arbetstagaren. "Detta togs i beaktande i ersättningen. Hovrätten konstaterade att MTV kunde ha sett till att den uppsagdas anställningsförhållande skulle ha fortsatt." MTV Sisällöt Oy betalar förutom ersättningen på 50 000 euro åt den uppsagda också 38 000 euro för Journalistförbundets rättegångskostnader. "Jag hoppas summorna har en förebyggande inverkan", säger Petri Savolainen.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.