Generell / 05.04.2018

MTV sparkade anställd utan grund

Enligt Helsingfors hovrätt sade mediebolaget MTV upp en anställd utan grund 2013. Den anställda jobbade för sportnyheterna.  Hovrätten dömde MTV att betala 50 000 euro i ersättning åt den uppsagde journalisten. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Journalisten var fast anställd på MTV Sisällöt Oy  fram till oktober 2013. Hen blev uppsagd med hänvisning till ekonomiska och produktionsmässiga orsaker. MTV började sedan beställa journalistarbete för sportens specialsändningar av en underleverantör. Tingsrätten hade tidigare förkastat journalistens åtal om ogrundad uppsägning. Hovrätten ansåg däremot att undereleverantören, som ersatte journalisten, utförde jobbet som en anställd. Därför ansåg hovrätten att det inte fanns en laglig grund för att säga upp journalisten. Det handlar om hur man organiserar outsourcing, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. ”Det klassiska exemplet är en stövelfabrik som flyttar sin produktion till Kina. Det är lagligt. Men nu ersattes den uppsagda av personer som började jobba i samma kontor, de gjorde samma jobb, men som företagare. Behovet av arbetskraft minskade inte. Och, vad som är ännu viktigare, arrangemanget var inte permanent", säger han. Savolainen påminner om att ett anställningsförhållande innebär att det finns en ömsesidig respekt och lojalitet mellan arbetsgivaren och och arbetstagaren. "Detta togs i beaktande i ersättningen. Hovrätten konstaterade att MTV kunde ha sett till att den uppsagdas anställningsförhållande skulle ha fortsatt." MTV Sisällöt Oy betalar förutom ersättningen på 50 000 euro åt den uppsagda också 38 000 euro för Journalistförbundets rättegångskostnader. "Jag hoppas summorna har en förebyggande inverkan", säger Petri Savolainen.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.