Nyheter / 12.06.2015

MTV säger upp över 80 personer

Samarbetsförhandlingarna avslutades på onsdagen (10.6.2015) och vittnar om omfattande nedskärningar. På MTV:s nyhetsbolag Medahub Helsinki  ska 37 årsverken bort. Tjugoåtta personer sägs upp och de övriga minskningarna sker genom pensionsavtal, deltidsarbete samt genom en person som sagt upp sig. Minskningen innebär att en tredjedel av Mediahub Helsinkis personal försvinner.

På MTV Oy, där bland andra nyhetsankare och personer inom den journalistiska ledningen arbetar, sägs 54 personer upp. Företaget genomför också andra nedskärningar. Utgifter minskas bland annat genom att införa mer flexibla arbetsvillkor, en åtgärd som bidrog till att antalet uppsägningar blev mindre än planerat.

”MTV minskar sin arbetsstyrka med nästan 25 procent och prutar på arbetsvillkoren. Detta är den tredje samarbetsförhandlingen sedan 2011. Samtidigt har en diskussion om att öka arbetsmängden med 100 timmar per år blåst upp i samhällsdebatten. I ett läge där utbudet på arbete minskar är den ekvationen omöjlig”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

Han tillägger att han hyser stark tvivel till MTV nyheters chefredaktör och Mediahubs vd Merja Ylä-Anttilas uttalande om att uppsägningarna inte kommer att påverka nyhetsinnehållet.

”När andelen personer som ska göra innehållet minskar med en fjärdedel är det klart att det påverkar innehållet. Utvecklingen kan inte fortsätta så här, vi behöver åtgärder från statsmakten. En åtgärd skulle vara att sänka mervärdesskatten på digitalt innehåll”, säger Savolainen.

För ytterligare information, kontakta intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, tfn 050 534 2485, petri.savolainen@journalistiliitto.fi.

Läs också:

Svenska Yle: MTV säger upp nästan 100 anställda – personalen uppskakad

HBL.fi: Nästan en fjärdedel får gå från MTV


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.