Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Motion: Mer pengar åt Finlands Frilansjournalister

Föreningen Finlands frilansjournalister (FFJ) föreslår att förbundet höjer den andel av medlemsavgifterna som återbetalas till föreningen. FFJ står inför en ekonomisk kris och kan inte bevaka sina medlemmars intressen, säger FFJ:s ordförande Hanna-Kaisa Hämäläinen.

I dagsläget får FFJ, liksom de andra medlemsföreningarna, 20 procent av de medlemsintäkter som föreningens medlemmar betalar till förbundet. FFJ föreslår i motionen att andelen ska höjas till 25 procent.

“I korthet kan man säga att de senaste årens sämre ekonomi lett till en betydlig försämring av intressebevakningen. Vi har inte kunnat erbjuda våra medlemmar utbildning i samma utsräckning som förr och FFJ:s ombudsman har gått ner från en arbetstid på fyra dagar per vecka till 12 timmar per vecka”, skriver FFJ i sin motion.

Finlands Journalistförbunds (FJF) styrelse säger i sitt svar att förbundet inte kan behandla medlemsföreningarna olika. För en jämlik behandling bör procenten vara lika för alla. Styrelsen konstaterar ändå att det är viktigt att FFJ kan bevaka frilansarnas intressen och att föreningen har tillräckligt med resurser för det. Styrelen föreslår därför att Finlands Frilansjournalisters ekonomi utreds på hösten och att man samtidigt förhandlar om att ge föreningen tilläggsfinansiering i budgeten för 2016. Styrelsens svar presenterades av ekonomichef Helena Visti.

Fullmäktige godkände styrelsens förslag.