Senaste nytt

Motion: Arbetslöshetsförsäkring för frilansar

Åboföreningen Turun Sanomalehtimiesyhdistys föreslog i en motion att förbundet ska utreda möjligheterna att även försäkra de frilansmedlemmar som jobbar som företagare i arbetslöshetskassan.

Föreningen Turun Sanomalehtimiesyhdistys föreslår att Finlands Journalistförbund ska utreda om förbundet kunde försäkra sina frilansmedlemmar i arbetslöshetskassan på samma sätt som man försäkrar medlemmar i anställningsförhållanden. Föreningen motiverar sitt förslag med att arbetslöshetsskyddet och avgifterna till a-kassan är två av de faktorer som i dag delar in förbundets medlemmar. Föreningen föreslår också att ifall ovannämnda förändring är omöjlig på grund av lagstiftning eller på grund av andra tekniska orsaker så ska förbundet arbeta för att förändra lagstiftningen, så att möjligheten att ta arbetslöshetsförsäkring för frilansmedlemmar kunde finnas i framtiden.

Motionen presenterades av Tuike Alitalo.

Intressebevakningsdirektör Petri Savolainen presenterade styrelsens svar.

“Motionen arbetar för ett gott ändamål. Ett stort problem i dag är att arbetslöshetsförsäkringarna inte är anpassade för den verklighet som råder i dag. Motionen utgår från att förbundet skulle försäkra sina medlemmar i företagarnas pensionskassa. Detta har utretts av förbundet och är i dagsläget inte möjligt. Det går inte heller att försäkra våra frilansföretagare i den a-kassa som betjänar dem i anställningsförhållanden. Vi jobbar hela tiden för att förändra läget och föreslår att motionen godkänns till den del som gäller lagstiftningen och aarbete för att förändra den.”

Fullmäktige godkände motionen enligt styrelsens förslag.