Nyheter / 23.05.2024

Medlemsavgiften för frilansar i ett anställningsförhållande ändras 2025

Medlemsavgiften för frilansar i ett anställningsförhållande ändras nästa år. Från och med 1 januari 2025 är medlemsavgiften 39 euro per månad, det är en fast avgift. Hittills har medlemsavgiften för frilansar i ett anställningsförhållande varit 1,4 procent av bruttoinkomsterna. 

Medlemsavgiften förnyas för att göra det lättare att betala medlemsavgiften. Den procentbaserade avgiften har varit besvärlig och arbetsdryg för medlemmar med oregelbunden inkomst och flera arbetsgivare under en kort period.  

Den nya medlemsavgiften har förberetts grundligt. Förbundet har hört medlemsföreningar och avdelningar. Beslut om den nya avgiften fattades av Journalistförbundets fullmäktige. Mer info om den nya medlemsavgiften ges på hösten, i synnerhet till dem som berörs. 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.