Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Medlem – vill du vara med i Opinionsnämnden för massmedier?

Vill du vara Opinionsnämnden för massmediers nya journalistmedlem? Journalistförbundet söker nu kandidater till posten som Opinionsnämndens journalistmedlem och hens personliga suppleant för treårsperioden 2022–2024.

Vill du vara med där det händer och diskutera yrkesetiken och journalistreglerna på djupet? Du kan nu ansöka om att bli medlem i Opinionsnämnden för massmedier. Skicka din ansökan senast 4 oktober kl. 12.00.

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) är ett organ som grundats av medieutgivare och journalister. ONM har till uppgift att tolka god journalistisk sed och försvara yttrande- och publiceringsfriheten. I nämnden sitter förutom ordförande 13 medlemmar, av vilka 8 representerar medierna och 5 publiken.

Medlemmarna väljs för en treårsperiod på nämndens understödsförenings (Jusaneks) årsmöte. Medlemmarna ersätts med mötesarvode och för sina resekostnader.

Journalistförbundets kandidater ska vara medlemmar i Journalistförbundet och insatta i yrkesetik och i journalistreglerna. I valet av medlemmar försöker man göra nämnden mångsidig och balanserad.

Skicka din fritt formulerade ansökan så att den är mottagaren tillhanda senast 4 oktober kl. 12.00. Skicka ansökan:

  • Per brev: Journalistförbundet, Salla Nazarenko, PB 252, 00531 Helsingfors
  • Per e-brev: salla.nazarenko (at) journalistiliitto.fi.
  • För ytterligare information, kontakta Salla Nazarenko, Journalistförbundets sakkunniga i internationella frågor, tfn 044 972 9791.