Generell / 27.09.2021

Medlem – vill du vara med i Opinionsnämnden för massmedier?

Vill du vara Opinionsnämnden för massmediers nya journalistmedlem? Journalistförbundet söker nu kandidater till posten som Opinionsnämndens journalistmedlem och hens personliga suppleant för treårsperioden 2022–2024. Vill du vara med där det händer och diskutera yrkesetiken och journalistreglerna på djupet? Du kan nu ansöka om att bli medlem i Opinionsnämnden för massmedier. Skicka din ansökan senast 4 oktober kl. 12.00. Opinionsnämnden för massmedier (ONM) är ett organ som grundats av medieutgivare och journalister. ONM har till uppgift att tolka god journalistisk sed och försvara yttrande- och publiceringsfriheten. I nämnden sitter förutom ordförande 13 medlemmar, av vilka 8 representerar medierna och 5 publiken. Medlemmarna väljs för en treårsperiod på nämndens understödsförenings (Jusaneks) årsmöte. Medlemmarna ersätts med mötesarvode och för sina resekostnader. Journalistförbundets kandidater ska vara medlemmar i Journalistförbundet och insatta i yrkesetik och i journalistreglerna. I valet av medlemmar försöker man göra nämnden mångsidig och balanserad. Skicka din fritt formulerade ansökan så att den är mottagaren tillhanda senast 4 oktober kl. 12.00. Skicka ansökan:
  • Per brev: Journalistförbundet, Salla Nazarenko, PB 252, 00531 Helsingfors
  • Per e-brev: salla.nazarenko (at) journalistiliitto.fi.
  • För ytterligare information, kontakta Salla Nazarenko, Journalistförbundets sakkunniga i internationella frågor, tfn 044 972 9791.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.