Generell / 25.09.2019

Medlem – sök rekreationsstipendium

I Vierumäki kan du koppla av invid en öppen spis. Bild:
Ansökan till Journalistförbundets rekreationsstipendium öppnade 19 september och stänger 4 oktober. Ansökan görs elektroniskt via en webblankett.
Sammanlagt beviljas 35 stipendier som berättigar mottagaren till en kostnadsfri semestervecka i förbundets semesterlägenhet i Vierumäki (max. 5 stipendier) eller i förbundets fjällstuga i Saariselkä (max. 30 stipendier). Den som beviljas stipendium får också ersättning för sina resekostnader – för resor med allmänna kommunikationsmedel eller för användning av egen bil (24 cent/km). Stipendiet ska användas utanför högsäsong år 2020. Mera information om Vierumäki och Saariselkä hittar du här. Det finns en möjlighet att byta ut sin semestervecka i Saariselkä till en vecka i Vierumäki, förutsatt att det finns lediga veckor där. Ifall stipendiaten tar med en familjemedlem eller flera familjemedlemmar betalar dessa 30 euro/person/vecka (max 100 euro sammanlagt). På Saariselkä betalar familjemedlemmar enligt den normala taxan. Den elektroniska ansökningsblanketten för rekreationsstipendierna hittar du via denna länk så fort ansökan har öppnat. Ansökningstiden tar slut 4 oktober 2019. Vid beviljandet av stipendium beaktas följande: sökanden ska ha varit medlem i förbundet i minst ett år, rekreationsstipendium kan beviljas högst vart femte år. Övriga omständigheter som tas i beaktande är sociala grunder, ekonomiska grunder, förtroendeuppdrag inom förbundet och upprätthållande av arbetsförmågan. Förfrågningar: ekonomisekreterare Annamari Schildt, tel. 044 500 0013.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.