Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Medieorganisationer vill se sänkt moms på e-publikationer

Ett flertal organisationer inom mediefältet har undertecknat en vädjan om att regeringen ska sänka mervärdesskatten på digitala publikationer – i enlighet med EU-kommissionens förslag.

Organisationerna anser att regeringen i samband med sin halvtidsutvärdering ska förbereda sig på att ta i bruk en lägre mervärdesskatteklass för digitala publikationer genast då det blir möjligt inom EU.

Enligt Medieförbundet skulle en sänkning av momsen från 24 till 10 procent på e-böcker och e-tidningar minska statens skatteintäkter med 10 miljoner euro 2018. På lång sikt skulle en sänkning ändå sätta fart på marknaden och förbättra sysselsättningen, något som på lång sikt skulle ge mer skatteintäkter.

Vädjan har undertecknats av Tidskriftsförbundet, Kopiosto, Kultti, Medieförbundet, Sanasto, Tidningarnas förbund, Journalistförbundet, Finlands författarförening, Finlands förlagsförening, Förbundet för översättare och tolkar, Finlands Musikförlag och Finlands fackboksförfattare.