Nyheter / 22.04.2017

Medieorganisationer vill se sänkt moms på e-publikationer

Ett flertal organisationer inom mediefältet har undertecknat en vädjan om att regeringen ska sänka mervärdesskatten på digitala publikationer – i enlighet med EU-kommissionens förslag. Organisationerna anser att regeringen i samband med sin halvtidsutvärdering ska förbereda sig på att ta i bruk en lägre mervärdesskatteklass för digitala publikationer genast då det blir möjligt inom EU. Enligt Medieförbundet skulle en sänkning av momsen från 24 till 10 procent på e-böcker och e-tidningar minska statens skatteintäkter med 10 miljoner euro 2018. På lång sikt skulle en sänkning ändå sätta fart på marknaden och förbättra sysselsättningen, något som på lång sikt skulle ge mer skatteintäkter. Vädjan har undertecknats av Tidskriftsförbundet, Kopiosto, Kultti, Medieförbundet, Sanasto, Tidningarnas förbund, Journalistförbundet, Finlands författarförening, Finlands förlagsförening, Förbundet för översättare och tolkar, Finlands Musikförlag och Finlands fackboksförfattare.

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.