Generell / 25.09.2019

Medielaget söker verksamhetsledare (vikariat)

Journalistförbundets andelslag Medielaget söker en vikarie för verksamhetsledaren. Det handlar om en tidsbunden anställning på cirka ett år. Medielaget  grundades i januari 2017 och är Journalistförbundets andelslag för journalister och andra kommunikationsproffs.  I dag sysselsätter Medielaget cirka 250 personer inom mediebranschen. Bland våra medlemmar hittar du bland annat journalister, kommunikatörer, grafiker, fotografer och översättare. Medielaget sköter sina medlemmars pappersarbete så att dessa kan koncentrera sig på det de är bäst på. Verksamhetsledaren är andelslagets enda anställda och arbetsbilden är bred. Du sköter bland annat:
  • andelslagets verksamhet och administration
  • ekonomi och projekt
  • rekrytering av medlemmar och chefsarbete
  • avtal med utomstående tjänsteleverantörer
  • intern och extern kommunikation
  • fakturering via vårt interna medlemssystem
  • arbetsförmedling och kundkontakter
  • utbildningar och evenemang
  • telefon och kundtjänst.
Arbetsspråket är i första hand finska men språkkunskaper är en fördel. Läs mer om arbetet i vår finska annons.  Arbetet börjar den 27 november 2019. Skicka en fritt formulerad ansökan samt din cv senast den 29 september kl. 23.59 till rekry@mediakunta.fi. Verksamhetsledare Hanna Kokkonen ger ytterligare information. Tfn 044 2400 680.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.