Generell / 23.05.2019

Medielaget gjorde vinst 2018

Journalistförbundets andelslag Medielaget gjorde 18 951 euro i vinst 2018. Resultatet förbättrades av en Google-finansiering (50 000 euro). Medielagets omsättning 2018 var 1 398 511 euro. Under året anslöt sig 57 nya medlemmar till andelslaget och vid slutet av året hade Medielaget 217 medlemmar. År 2019 strävar Medielaget till att säkra verksamhetens framtid och kontinuitet genom högre fakturering och genom att handleda sina medlemmar i avtalsfrågor. Medielagets årsmöte fattade beslut om att sänka förvaltningsavgifterna för dem som fakturerat 60 000 euro eller mer. För dem är förvaltningsavgifterna från och med 1.7.2019 6 procent.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.