Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Medielaget fick ny styrelse

Medielaget, Journalistförbundets andelslag för proffs i mediebranschen, valde på sitt årsmöte den 5 maj en ny styrelse. Styrelsens mandatperiod är två år. I den nya styrelse sitter Simon Huldén, chef för Journalistförbundets medlemstjänster, Hanna Onttonen, som jobbar med audivisuell kommunikation och Anu-Maija Kärjä, hälsojournalist och konferencier. Till suppleanter valdes redaktören Mari Areva och fotografen Petri Juola. Simon Huldén valdes till Medielagets styrelseordförande.

Styrelsen ansvarar bland annat andelslagets administration och verksamhet. Styrelsen granskar också att andelslagets bokföring och förvaltning sköts på ett korrekt sätt.

I årsmötet deltog 29 av andelslagets 89 medlemmar.

Medielagets nya styrelse valdes 5 maj. Från vänster Hanna Onttonen, Simon Huldén (ordförande), Mari Areva (suppleant), Petri Juola (suppleant) och Anu-Maija Kärjä. Bild: Maiju Mitrunen

Bra start

Medielaget har under sina första fyra verksamhetsmånader fått en flygande start. Antalet medlemmar har redan nu överstigit målsättningen för hela året (75). I dag har andelslaget 89 medlemmar.  Innan årsmötet delades medlemmarna in i små grupper för att diskutera bolagets framtid och för att ta fram en ny affärsplan för bolaget. Tillsammans kom man överens om att Medielaget i framtiden ska koncentrera sig ännu mer på att marknadsföra sina medlemmars expertis. Medielaget ska också främja teamarbete bland medlemmarna.

På årsmötet beslöt man att medlemstjänsternas kostnadsstruktur skulle förnyas för att bli förmånligare för medlemmarna. Målet är att göra medlemstjänsterna ännu mer lönsamma för medlemmarna. Medlemstjänsterna kan också utvecklas för att ännu bättre svara mot medlemmarnas behov. Läs en längre rapport från årsmötet på Medielagets webbplats (på finska).

Text & bild: Maiju Mitrunen, Medielagets verksamhetsledare

Översättning: Lina Laurent