Nyheter / 02.03.2015

HBL: Lyft för gratistidningarna

"De mörka molnen över mediebranschen visar inga tecken på att skingras, men det finns ett undantag: gratistidningarna. I huvudstadsregionen steg läsarantalet för tidningen Länsiväylä med 10 procent i fjol medan dito för systertidningarna Vantaan Sanomat och Helsingin Uutiset var 6,4 procent respektive drygt 4 procent." Det här skriver Sara Sundman i dagens HBL (2.3) . I artikeln Vind i seglen för lokala tidningar konstaterar cheferna för flera mediehus att intresset för stadsdelstidningar och andra gratistidningar är på uppgång, något som bland annat syns i fler annonsörer .

"Under dåliga tider väljer företag ofta att sluta annonsera i dyra rikstidningar, och väljer i stället att fokusera på lokaltidningar", säger Töölöläinens vd Anssi Keski-Vähälä i artikeln.


Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.