”De mörka molnen över mediebranschen visar inga tecken på att skingras, men det finns ett undantag: gratistidningarna. I huvudstadsregionen steg läsarantalet för tidningen Länsiväylä med 10 procent i fjol medan dito för systertidningarna Vantaan Sanomat och Helsingin Uutiset var 6,4 procent respektive drygt 4 procent.” Det här skriver Sara Sundman i dagens HBL (2.3) . I artikeln Vind i seglen för lokala tidningar konstaterar cheferna för flera mediehus att intresset för stadsdelstidningar och andra gratistidningar är på uppgång, något som bland annat syns i fler annonsörer .

”Under dåliga tider väljer företag ofta att sluta annonsera i dyra rikstidningar, och väljer i stället att fokusera på lokaltidningar”, säger Töölöläinens vd Anssi Keski-Vähälä i artikeln.