Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Lönerna steg på Yle och MTV

Den första maj höjdes lönerna på Yle och MTV i enlighet med det gällande kollektivavtalet. Också frilansar som jobbar för Yle enligt Yhtyneet-avtalet fick högre arvoden.

Både på Yle och MTV höjdes de personliga lönerna med 0,4 procent, liksom de så kallade tabellönerna. Även arvodena för de frilansar som jobbar för Yle enligt Yhtyneet arvodet höjdes med 0,4 procent.

Löneförhöjningarna på Yle gjordes i enlighet med kollektivavtalet för Rundradions programarbetare. På MTV följde löneförhöjningarna det som avtalats i MTV:s programarbetares kollektivavtal.

Hur löneförhöjningarna ser ut år 2016 är fortfarande öppet. Löneförhöjningarna för Yle, MTV och förlagsredaktörerna ska fastställas senast 15 juni i år.