Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Lönerna steg i januari

Pressens, Yles och MTV:s löner steg den 1 januari 2016 i enlighet med kollektivavtalet.

Pressen

Från och med den första januari höjs lönerna med en allmän höjning på 20 euro i månaden. För deltidsanställda höjs lönen i proportion med arbetstiden. Minimilönerna och praktikantlönerna höjs med 20 euro/månad.

Skifttilläggen höjs med en procent.

Yles programarbetare

Under den andra avtalsperioden (2014–2016) för kollektivavtalet som gäller Yles programarbetare höjs lönerna 1.1.2016 med 0,4 procent eller med minst 14,67 euro/månad. Uppgiftsspecifika löner höjs med 0,4 så att de avrundas till närmaste jämna euro.

Yles frilansar som jobbar enligt Yhtyneet-avtalet får löneförhöjning enligt samma principer.

MTV

Lönerna för MTV:s programarbetare stiger 1.1.2016 så att personliga månadslöner stiger med 14,67 euro, eller 0,39 procent ifall lönen överstiger en specifik gräns. För deltidsanställda höjs lönen i proportion med arbetstiden.

Mediarinki

Mediarinkis kollektivavtal gäller film- och teveproduktioner samt bemanningsanställda vid evenemang och teaterverksamhet. Personliga löner och tabellöner höjs med 16 euro 1.1.2016 eller från och med den närmaste löneutbetalningsmånaden. Dagsarvoden och så kallade eurotillägg höjs med 0,76 euro.