Generell / 23.08.2017

Sök nu: Stipendier för pressfotografer

Jokes fond för pressfotografer utlyser stipendier som ska sökas senast 15 september klockan 17.  Stipendier beviljas för fotoproduktioner samt för studier och forskning i branschen.   JOKES informerar: Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur, Jokes, har en specialfond för pressfotografer. Den utlyser nu stipendier som kan sökas mellan 18 augusti och 15 september 2017 kl. 17.00. Den bekräftelse som ingår i ansökan ska skickas undertecknad till Jokes kansli och vara kansliet tillhanda senast 22 september. Fotografen som ansöker om stipendium ska ha överlämnat sin Kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet eller så ska hen på annat sätt kunna påvisa sin rätt att söka om Kopiosto-stipendium, till exempel med yrkesverksamhet som motivering. I ansökan ska du sökande beskriva stipendiets användsningssyfte och bifoga projektets budget. Bifoga också arbetsprover eller en länk till din portfolio. Stipendium beviljas ej till pågående utbildningar, resor eller till projekt som redan förverkligats. Stipendier beviljas ej för grundstudier, arbetsresor eller för rekreation. Stipendier beviljas ej åt studerande. För stipendiet får du en tre års karens till Jokes stipendier. Du kan också ansöka om stipendium för att delta i evenemanget Kuvajournalistien Syyspäivät. För dessa stipendier som är under 500 euro får du ingen karenstid. Lämna din ansökan i Jokes elektroniska tjänst för stipendieansökningar. Ansökningar som skickats per post, e-post eller med fax beaktas ej. Jokes kontaktuppgifter: Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur JOKES Broholmsgatan 16, 7.vån 00530 Helsingfors +358 50 551 3961 toimisto@jokes-saatio.fi www.jokes-saatio.fi

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.