Generell / 07.11.2018

”Lägre moms på e-publikationer kan ge 200 nya jobb”

Digitala tidningar och böcker torde få en lägre momssats i april 2019. Momssatsen ska sänkas från nuvarande 24 procent till 10 procent. Journalistförbundet säger att sänkningen kan ge branschen 200 nya jobb. En sänkning av momssatsen kräver en lagändring och ett nytt lagförslag är som bäst ute på en remissrunda. Allmänt ses det som en självklarhet att det nya lagförslaget kommer att antas eftersom det råder parlamentarisk samstämmighet om att momssatsen bör sänkas. Journalistförbundet och övriga aktörer inom mediebranschen har länge lobbat för en förändring. Att en sänkning av momssatsen till slut blev möjlig hänger ihop med EU:s beslut tidigare i höst. EU fattade beslut om att ändra den gemensamma momslagstiftningen så att även elektroniska publikationer, till exempel nättidningar, e-tidskrifter och e-böcker, omfattas av samma till möjlighet reducerad moms som papperspublikationer har i dag. Journalistförbundet välkomnar sänkningen av momssatsen. Det är en positiv händelse i en bransch som präglats av nedskärningar, uppsägningar och samarbetsförhandlingar. ”När omgivningen där man verkar är stabil finns det en större chans att arbetsplatserna bevaras", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Sänkningen av momssatsen beräknas ge 10 miljoner euro mer till mediebranschen. Med den summan kunde man sysselsätta kring 200 personer, ifall man räknar med en medelinkomst på 3 795 euro i månaden (journalisters medelinkomst enligt den färska arbetsmarknadsundersökningen). "Vår förväntning är att en sänkning av momssatsen skapar fler jobb inom branschen", säger Hanne Aho. ”Ändringen i skatten kan inte bara rinna över i ägarnas fickor eller sättas på utvecklingsarbete, som i och för sig är viktigt. En del av pengarna ska användas till nya arbetsplatser. Målet är god journalistik och för att göra sådan behövs journalister."

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.