Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Kurs för förtroendemän och kurs i arbetarskydd

FFC bjuder in medlemmar Finlands journalistförbund till fler gemensamma kurser, nu kan du delta i en grundkurs för förtroendemän eller i grundkursen i arbetarskydd.

Kiljavainstitutet ordnar en grundkurs för förtroendemän och en grundkurs i arbetarskydd 23–27 mars 2015 i Hotell Tropiclandia i Vasa. Sista anmälningsdag är 20 februari och anmälningen sker via deltagarens eget förbund.

Grundkursen för förtroendemän riktar sig till förtroendemän, vice förtroendemän och ordförande i fackavdelningarna. Grundkursen i arbetarskydd riktar sig till arbetarskyddsfullmäktige, vice fullmäktige, arbetarskyddsombud och medlemmar i arbetarskyddskommittéer.

Finlands journalistförbund (FJF) erbjuder kursplatser för sammanlagt tio svenskspråkiga förtroendemän, ordföranden och/eller sekreterare i fackavdelningarna eller arbetarskyddsfullmäktige (beroende på kursen). Detaljerat kursprogram finns i bilagorna nedan på sidan.

Resan till och från kursorten, eventuell inkvartering och själva kursen betalas av FJF.

Vill du delta, kontakta förbundets utbiildningsombud Nina Porra.

Nina Porra

Finlands Journalistförbund

Tfn + 358 50 3071 764

nina.porra@journalistiliitto.fi