Kiljavainstitutet ordnar en grundkurs för förtroendemän och en grundkurs i arbetarskydd 23–27 mars 2015 i Hotell Tropiclandia i Vasa. Sista anmälningsdag är 20 februari och anmälningen sker via deltagarens eget förbund.

Grundkursen för förtroendemän riktar sig till förtroendemän, vice förtroendemän och ordförande i fackavdelningarna. Grundkursen i arbetarskydd riktar sig till arbetarskyddsfullmäktige, vice fullmäktige, arbetarskyddsombud och medlemmar i arbetarskyddskommittéer.

Finlands journalistförbund (FJF) erbjuder kursplatser för sammanlagt tio svenskspråkiga förtroendemän, ordföranden och/eller sekreterare i fackavdelningarna eller arbetarskyddsfullmäktige (beroende på kursen). Detaljerat kursprogram finns i bilagorna nedan på sidan.

Resan till och från kursorten, eventuell inkvartering och själva kursen betalas av FJF.

Vill du delta, kontakta förbundets utbiildningsombud Nina Porra.

Nina Porra

Finlands Journalistförbund

Tfn + 358 50 3071 764

nina.porra@journalistiliitto.fi