Generell / 28.11.2023

Journalistförbundets styrelse riktar allvarligt klander mot chefredaktör Maria Pettersson

Journalistförebundets styrelse riktar allvarligt klander mot Journalistens chefredaktör Maria Pettersson för att hon kränkt upphovsägarnas moraliska rättigheter i sin bok Suomen historian jännät naiset. Styrelsen fattade beslut om saken på sitt möte 28 november 2023.

Maria Pettersson har bett om ursäkt och ber om ursäkt.

”Jag förstår att mitt sätt att agera påverkar min trovärdighet som försvarare av yttrandefriheten. Jag gjorde fel och tar lärdom”, säger hon. Maria Pettersson har också publicerat en omfattande kommentar om frågan på sin egen Facebook-sida.

Journalistförbundets styrelse är besviken. Maria Pettersson har inte agerat moraliskt rätt och inte förhållit tillräckligt allvarligt till det faktum att hon utnyttjat andras arbete. Styrelsen säger ändå inte upp Pettersson. Hon har bett om ursäkt och skött sitt arbete som Journalistens chefredaktör klanderfritt.

Journalistförbundets styrelsemedlemmar har under den senaste veckan bett och fått respons av förbundets medlemmar och beaktat responsen. Styrelsen har behandlat frågan på flera möten och ur olika synvinklar.

Styrelsen godkänner inte Maria Petterssons agerande.

”Det sårar alla dem som gör sitt arbete ordentligt”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Hon säger också att styrelsen tidigare borde ha gått ut med sin kritik mot Maria Pettersson i offentligheten.

”Det var fel av oss. Vi borde ha tagit tag i frågan snabbare och mer bestämt. Jag ber om ursäkt. Vi misslyckades i sättet vi behandlade upphovsrättskonflikten kring Maria Petterssons bok.”

Vi har lärt oss av våra misstag

Ordförande Hanne Aho har i intervjuer funderat på om Upphovsrättsrådets utlåtande kunde ha en inverkan på journalistiken.

”Jag lyfte frågan eftersom dels Sakari Laiho, chef för Finlands förlagsförening och dels förläggaren Ville Rauvola hade tagit upp ämnet i offentligheten. Jag diskuterade också frågan med Eero Hyvönen, ordförande för Opinionsnämnden för massmedier. Målet var att utreda om det finns behov av att göra ändringar i Journalistereglerna. Saken är nu behandlad och ett sådant behov finns inte”, säger Hanne Aho.

Journalistförbundet anser inte att brist på korrekt källhänvisning är ett allmänt problem inom den finländska journalistiken.

Hanne Aho har i intervjuer också sagt att Maria Pettersson inte har plagierat i sin bok.

”Så skulle jag inte längre uttrycka mig. Jag förlitade mig då på de uppgifter jag fått av Petterssons förläggare, Finlands förlagsförening och av Pettersson själv. Jag borde själv ha tagit reda på mer.”

Vi har misslyckats i vår kommunikation. Vi har lärt oss mycket och utvecklar vår verksamhet”, säger Hanne Aho.

Journalistförbundet fortsätter arbeta för att försvara yttrandefriheten och sina medlemmars intressen.


Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.