Generell / 17.12.2021

Journalistförbundets nya arbetslöshetskassa A-kassan inleder sin verksamhet i januari

Den nya arbetslöshetskassan A-kassan där också Journalistförbundets medlemmar kommer att vara försäkrade inleder sin verksamhet vid årsskiftet. A-kassan är resultatet av fusionen mellan Finka, Industrins a-kassa och Byggnadsbranschens a-kassa. A-kassan inleder sin verksamhet den 1 januari 2922. Den öppna arbetslöshetskassan A-kassan kommer att vara en av Finlands största arbetslöshetskassor med över 190 000 medlemmar. Av dig som är medlem i Journalistförbundet och i Finka krävs inga åtgärder. Medlemskapet i arbetslöshetskassan fortsätter automatiskt i den nya arbetslöshetskassan. ”En stor kassa ger trygghet och gör att det är lättare att planera framtiden. För oss är det väsentliga i fusionen att vi kan trygga medlemmarnas servicenivå", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. A-kassans kontaktuppgifter från och med 1 januari 2022:

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.