Generell / 29.01.2024

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.

Ifall du upptäcker att det saknas en viss typ av information eller att något inte fungerar, var snäll och tipsa vårt kommunikationsteam på adressen: viestinta@journalistilitto.fi.


Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets medlemmar kan delta i demonstrationer på sin fritid

Journalistförbundets medlemmar kan delta i demonstrationer på sin fritid Många arbetstagarorganisationer ordnar i början av februari olika stridsåtgärder och demonstrationer i protest mot regeringens planer på ändringar i arbetslagstiftningen och planer på nedskärningar i socialskyddet. Journalistförbundet motsätter sig regeringens planer på ändringar inom arbetsmarknaden. SAK och STTK ordnar en demonstration på Senatstorget i Helsingfors torsdagen […]