Generell / 01.12.2023

Journalistförbundets fullmäktige diskuterade förtroendet för Pettersson – majoriteten stödjer henne inte

Journalistförbundets fullmäktige röstade om förtroende för chefredaktör Maria Pettersson 30 november 2023. Bild: Lina Laurent

Journalistförbundets fullmäktige har inte förtroende för Maria Pettersson som chefredaktör för Journalisten. Fullmäktige röstade om frågan efter en fem timmar lång diskussion på sitt höstmöte i Helsingfors torsdagen 30 november. Rösterna föll 33-32. En person röstade blankt.

Fullmäktige har inte mandat att säga upp Maria Pettersson. Det är Journalistförbundets styrelse som fattar beslut om arbetsförhållanden och Maria Pettersson är i ett anställningsförhållande till förbundet.

Fullmäktiges ordförande Antti Laakso säger att röstningsresultatet inte är juridiskt bindande.

“Omröstningen handlade om att ta reda på fullmäktiges syn på saken. Jag kan ännu inte avgöra vilka följder omröstningen får”, säger han.

Vi kommer att berätta mer utförligt om diskussionen som fördes på fullmäktigemötet i ett annat meddelande. 

Fullmäktiges möte fortsätter i dag fredagen 1 december.


Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.