Generell / 18.12.2022

Journalistförbundets försäkringar flyttar till Fennia

Från och med 1 januari 2023 är Journalistförbundets medlemmar försäkrade i Fennia. I medlemskapet i Journalistförbundet ingår en medlemsförsäkring. Till försäkringen hör en fritids-reseförsäkring, som gäller olycksfall på resor i Finland och utomlands samt en olycksfallsförsäkring för fritiden. Hittills har Journalistförbundets medlemmar varit försäkrade i bolaget Turva. Den 1 januari byts Journalistförbundets försäkringspartner till Fennia. Byte av försäkringsbolag sker efter att Journalistförbundet hade en anbudstävlan för medlemsförsäkringarna i slutet av 2022. Fennia erbjuder både förbundet och dess medlemmar en mer fördelaktig och en mer omfattande försäkring än tidigare. Vad innebär byte av försäkringspartner? I ärenden som gäller medlemsförsäkringen, vänd dig till Fennia efter 1 januari 2023. Ifall försäkringsfrågan gäller något som skett 2022, vänd dig till Turva. Försäkringsskyddet som Journalistförbundet erbjuder sina medlemmar ändras inte nämnvärt. Försäkringsskyddet får följande förbättringar:
 • Olycksfallsförsäkringen är i kraft tills man är 70 år, enligt försäkringsvillkoren. Reseförsäkringen gäller utan slutdatum men kräver medlemskap i Journalistförbundet.
 • Som ny förmån: du får vård avgiftsfritt då du bokar vård via FenniaVårdaren. Tjänsteproducenten är i första hand Pihlajalinna.
 • Ersättning vid dödsfall betalas till anhöriga (I Turvas försäkring betalades ersättning endast åt under 18-åriga barn).
Hur ska jag göra om jag reser iväg 2022 men kommer tillbaka hem efter årsskiftet (2023)? Om det sker en olycka på 2022 års sida – kontakta Turva. Ifall olyckan händer 1 januari 2023 eller efter det, kontakta Fennia. Hur gör jag i ett akut olycksfall? 
 • Då du behöver hjälp i Finland efter en personolycka eller olycka eller skada på resa,  ring FenniaVårdaren på 010 503 5900. FenniaVårdaren står till tjänst dagligen kl. 7–23.
 • ​​Om du behöver vård eller hjälp utomlands, ring Fennias Reseassistans (24h) Tfn +358 10 503 5503 Fennias reseassistans 24h hjälper om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under en resa utomlands. Tjänsten hjälper även t.ex. med researrangemang om resan avbryts. Om du efter resan märker symptom och borde uppsöka vård, vänd dig till FenniaVårdaren.
Det lönar sig att spara de här telefonnumren i din telefon. När du ringer, berätta ditt försäkringsnummer, Det finns i ditt elektroniska medlemskort (presskortet). Om du ännu inte har ett elektroniskt presskort, läs här anvisningarna för hur du beställer det. Hur gör jag vid skador som sker 1 januari eller senare?  Fyll i en skadeanmälan på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id. Besluten kommer också i Mitt Fennia. Om du vill fråga om försäkringar, diskutera med bolaget via den skyddade Mitt Fennia-tjänsten. Hur gör jag i fortsättningen om jag behöver ett intyg på min försäkran för en visumansökan?  Du får ett intyg över din försäkring genom, att kontakta Journalistförbundets medlemstjänst (vardagar kl 9–11.30 på numren 040 752 5372 och 050 366 3501).  Var i kontakt i god tid innan din resa så att du hinner få ditt intyg i tid. Som medlem i Journalistförbundet har du rätt till följande förmåner i Fennia:
 • Bilens kaskoförsäkring, kontinuerlig rabatt enligt avtal, -30 procent rabatt på person- och skåpbil i privat bruk (omfattande och premiumkasko). Läs mer om bilförsäkringen här.
 • Hushållets övriga egendomsförsäkringar, kontinuerlig rabatt -20 procent Rabatt på någon av följande försäkringar under den första försäkringsperioden (rabatt -20 procent): lösöre, byggnads eller djurförsäkring
 • Bonusförmån vid den första lösöresskadan i hemmet så kräver Fennia inte självrisk ifall skadan överskrider självrisken markerad i försäkringsbrevet.
Hur ska jag göra om jag vill koncentrera mina personliga försäkringar till Fennia? Kontakta Fennias kontaktperson Toni Onatsu, per e-post: toni.onatsu@fennia.fi För att be om en offert, bifoga följande uppgifter:
 • Försäkringstagarens namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post.
 • Bil Registernummer, Kaskons omfattning (omfattande eller premium). Mer info hittar du här.
 • Fenniaskydd. Uppge alltid: Bostadens adress, yta (kvadratmeter), byggmaterial, information om säkerhetslås eller larmsystem Dessutom, om det gäller en villa (fristående enfamiljshus): byggnadsår, år för grundrenovering samt övrig information om byggnaden (till exempel garage, gårdsbyggnader, gårdsbastu etc).
Vad händer med mina gamla försäkringar i Turva? Dina personliga försäkringar i Turva fortsätter som förr. Dina personliga försäkringar bryts inte på grund av denna ändring. Läs mer om Fennias försäkringar på Fennias webbplats. Läs här anvisningarna för hur du är i kontakt med försäkringsbolaget efter en olycka: Fennia_anvisningar_olycksfallsförsäkring Läs här anvisningarna för hur du ska göra då du behöver utnyttja din reseförsäkring: Fennia_anvisningar_reseförsäkring_FJF    

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.