Nyheter / 27.05.2016

Journalistförbundets ekonomi god

År 2015 var ur ett ekonomiskt perspektiv gott. Inkomsterna från medlemsavgifterna hölls på samma nivå som 2014, främst tack vare en förhöjning av medlemsavgiften från 1,3 procent till 1,4 procent.

Plock ur verksamhetsberättelsen för förbundets ekonomi, vilken presenterades av Helena Visti på vårfullmäktige 2016

Intäkter från verksamheten

Annonsintäkterna för tidningen Journalisten sjönk med 24 procent och var totalt 69 000 euro. Prenumerationsintäkterna var 54 000 euro, 15 procent lägre än 2014.

Intäkter från semesterlägenheterna gav 84 000 euroa, en 3 procents sänkning från 2014.

Utgifter

Personalkostnaderna var kring 1,8 miljoner euro. Administrativa avgifter (möteskostnader, förhandlingar m.m.) var sammanlagt 138 000 euro (35 procent lägre än 2014). Utskottsarbetet kom igång sent på våren.

Kollektivavtalsförhandlingar gav utgifter på 68 000 euro (13 procent lägre än 2014). Under året fördes inga stora kollektivavtalsförhandlingar.

Utgifterna för tidningen Journalisten, utan personalkostnader, var 277 000 euro (13 procent lägre än 2014). Året innan tyngdes tidningens budget av ett förnyelseprojekt där både papperstidningen och webbplatsen gjordes om.

För utbildning användes 135 000 euro (12 procent lägre än 2014). Under året ordnades färre kurser för nyblivna förtroendemän. Tre utbildningar inhiberades på grund av ett för litet deltagarantal.

För internationell verksamhet användes 121 000 euro av vilket 14 000 euro hänförde sig till resekostnader och 29 000 euro till solidaritetsverksamhet.

Semesterverksamheten i Saariselkä och Vierumäki landade efter avskrivningar på minus 23 000 euro. Verksamheten vid Vierumäki gav ett överskott på 15 000 euro.

Organisationskostnaderna var 2015 653 000 euro av vilket organisationsförsäkringens kostnader var 290 000 euro och stödet till föreningarna 230 000 euro. För kommunikation användes 53 000 euro, medlemsavgiften i Opinionsnämnden för massmedier är cirka 53 000 euro.

Intäkter

Inkomsterna från medlemsavgifterna var kring 5,6 miljoner euro. Av denna summa flyttades kring 1,55 miljoner euro till arbetslöshetskassan Finka (1,23 miljoner euro år 2014).

Placeringsverksamheten gav år 2015 Journalistförbundet över 1,4 miljoner euro.

Summa summarum

Medlemsavgifterna räcker inte för att täcka verksamheten utgifter. Förbundets underskott innan placeringsintäkter var 589 000 euro. Underskottet var betydligt mindre än i fjol då det var 713 000 euro.

Placeringsintäkterna gör att förbundets resultat för 2015 landar på 813 849,33 euro (401 998,99 år 2014).


Inas Hamdan till Svenska seminariet i Helsingfors

Bland andra journalisten Inas Hamdan från Sydsvenskan och journalisten Johanna Aatsalo gästar Svenska seminariet i Helsingfors.

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. Målet med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.