Generell / 29.05.2020

Journalistförbundet: Viktigt att stävja hot och riktade trakasserier, justitieministeriet på rätt spår

Journalistförbundet anser att det är viktigt att lagförslaget om att få olaga hot under allmänt åtal fortskrider. Justitieministeriet publicerade 27 maj ett utkast till den nya lagen. Justitieministeriet har utarbetat ett utkast till en regeringsproposition där det föreslås att olaga hot ska stå under allmänt åtal. Enligt förslaget ska olaga hot stå under allmänt åtal om gärningen riktas mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgift eller offentliga förtroendeuppdrag. Förslaget är en del av regeringsprogrammets mål att mer systematiskt minska hot och riktade trakasserier. Dessa hotar yttrandefriheten, myndighetsarbetet, forskningen och informationsfördelningen. "För samhället och för informationsförmedlingen är det oerhört viktigt att ännu mer än tidigare arbeta för att minska hot och riktade trakasserier. Journalisterna och medierna måste kunna verka fritt utan trakasserier som hittills ibland varit oproportionerligt stora", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Hittills har den som utsatts för hot själv varit tvungen att sätta igång en rättsprocess. I fortsättningen skulle den allmänna åklagaren få väcka åtal för olaga hot ifall gärningen riktats mot en person som jobbar  till exempel inom hälsovården, socialvården, servicebranschen eller undervisningssektorn. Lagförslaget skulle också gälla hot mot forskare och journalister. Hot och trakasserier mot journalister är ett hot både mot den hotade journalisten och mot yttrandefriheten. Därför bör hot mot en journalist som gör sitt arbete bedömas enligt en strängare straffskala. Företag som erbjuder applikationer för sociala medier bör också kunna ställas till svars för hatiskt eller hotfullt innehåll som delas på deras plattformer. "Hot och trakasserier är ett hot mot demokratin", säger Hanne Aho.   För ytterligare information, kontakta ordförande Hanne Aho, tfn 050 5254 345. Justitieministeriets pressmeddelande: https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lakiluonnos-laittoman-uhkauksen-syyteoikeudesta-lausunnolle?_101_INSTANCE_0tW6d2FGlU8O_languageId=sv_SE

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.