Generell / 30.01.2024

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalisten Wissam Yassinjobbar för Al-hurra TV. Bild: Filastiniyat/IMS

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

I konflikten i Gaza har det redan dött över 80 journalister. Största delen av dem har dött under ett arbetsuppdrag. Enligt uppgifter från Human Rights Watchin har Israel en gång avsiktligt siktat på journalister. Det här skedde i oktober. I attacken dog en journalist och sex journalister skadades. Israel har inte ställt någon till svars för händelsen.

Journalistförbundet fördömer attacken mot journalisterna och kräver, liksom de internationella journalistorganisationerna, att Israel ska göra sitt yttersta för att inte fler journalister och fler andra civila dör.

"Gaza är ett av de farligaste ställena för journalister i dag. Under den pågående konflikten har nästan hundra journalister dött under en kort tid", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Journalistförbundets styrelse har fattat beslut om att donera 5 000 euro till den danska fonden International Media Support (IMS). Fonden stödjer journalister i Gaza bland annat genom att bekosta arbetsredskap och säkerhetsutrustning. Fonden erbjuder också psykosocialt stöd.

"Journalistförbundet vill stödja journalistiken i Gaza. Tack vare den kan världen få information om vad som sker i området", säger Hanne Aho.

International Media Support

Committee to Protect Journalists följer situationen för journalisterna i Gaza.


Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.

Journalistförbundets medlemmar kan delta i demonstrationer på sin fritid

Journalistförbundets medlemmar kan delta i demonstrationer på sin fritid Många arbetstagarorganisationer ordnar i början av februari olika stridsåtgärder och demonstrationer i protest mot regeringens planer på ändringar i arbetslagstiftningen och planer på nedskärningar i socialskyddet. Journalistförbundet motsätter sig regeringens planer på ändringar inom arbetsmarknaden. SAK och STTK ordnar en demonstration på Senatstorget i Helsingfors torsdagen […]