Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundet och Medieförbundet: Gör det inte svårare att sälja tidningsprenumerationer per telefon

I framtiden ska tidningsprenumerationer som görs via telefonförsäljning bekräftas skriftligt i efterhand. Det föreslår regeringen i en ny proposition, något som väcker stor oro i mediebranschen.

“Det gör det svårare att sälja tidningsprenumerationer, vilket står i stark kontrast med regeringen Marins löften. Om propositionen blir verklighet så skulle det försvara många tidningars verksamhetsförutsättningar och försämra branschens sysselsättning. I dagens läge borde man inte fatta några som helst beslut som försämrar verksamhetsförutsättningarna för ansvarsfulla medier”, säger Medieförbundets styrelseordförande Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Enligt regeringsprogrammet ska yttrandefrihet och demokrati stödjas genom att stärka konkurrenskraften och verksamhetsförutsättningarna för ansvarsfulla medier. Även medborgarnas rätt till att få tillförlitlig information ska stärkas.

“I regeringens proposition syns det tydligt att Finland saknar en mediepolitik. I festtal pratar man om hur viktig den oberoende journalistiken är men den glöms bort när de konkreta besluten ska fattas”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Journalistförbundet och Medieförbundet anser att prenumerationer av tidningar och tidskrifter inte borde omfattas av kravet på skriftlig bekräftelse. Motsvarande undantag för tidningar och tidskrifter finns till exempel i Danmark och Norge. I Sverige finns inget undantag och där sjönk antalet prenumerationer efter att  kravet på skriftlig bekräftelse infördes.

Telefonförsäljningen är den viktigaste kanalen för marknadsföring av tidningsprenumerationer i Finland. Prenumerationsintäkternas betydelse för mediehusen har vuxit i och med att globala företag tar största delen av de digitala reklamintäkterna. Arbetsgruppen vid Justitieministeriet som granskat behovet av att reglera hemförsäljning och telefonförsäljning anser att det inte finns orsak att ytterligare reglera telefonförsäljningen. Ifall regeringen går in för att införa en skriftlig bekräftelse av avtal som gjorts via telefonförsäljning kunde tidningsprenumerationer vara undantag som inte omfattas av den  nya regleringen.

“Telefonförsäljning av tidningsprenumerationer har inte haft samma problem som andra branscher. För våra prenumeranter är telefonförsäljning ofta det bästa sättet att vara i kontakt”, säger Kangaskorpi.

Konsumentskyddet är redan i dag starkt för prenumerationer som gjorts per telefon. Man har 14 dagar på sig att häva köpet och prenumerationer kan sägas upp flexibelt.

 

För ytterligare information, kontakta:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, tfn 050 688 33

Hanne Aho, tfn 050 525 4345