Nyheter / 27.05.2016

Journalistförbundet grundar servicebolag för mediebranschen

Efter en lång diskussion, förslag om att ärendets behandling skulle skjutas upp till nästa fullmäktige, ett återtagande av nyssnämnda förslag och många långa inlägg klubbades beslutet slutligen igenom. Beslutet som ger Journalistförbundets styrelse fullmakt att grunda ett andelslag, ett servicebolag för mediebranschen.

Syftet med andelslaget är att erbjuda tjänster åt Journalistförbundets medlemmar. Tanken är att bolaget ska betjäna både frilansar, personer som jobbar som frilansar vid sidan om annat arbete eller studier och pensionärsmedlemmar.

Andelslaget ska vara icke vinstdrivande. Bolaget ska fungera som arbetsgivare och ta hand om arbetsgivarförpliktelser som löneutbetalning, socialskyddsavgifter och pensionsavgifter, skatter, bokföring och bokslut. Bolaget skriver arbetsavtal med de anställda där man fastställer arbetstid och lön. Bolagets anställningar sker genom avtal där den anställda arbetar då när det finns arbete (så kallade TTT-anställningar på finska). De anställda anmäler sina egna arbetstider till bolaget på förhand. De anställda ansvarar själv för kontakten med kunderna och för att att skapa sina arbetstillfällen.

För att grunda servicebolaget behövs ett kapital på 4 000 euro. Journalistförbundet står för servicebolagets startkostnader. Bolaget beviljas ett två års lån på högst 72 501 euro. Bolaget betalar tillbaka lånet till Journalistförbundet. Styrelsen utvärderar årligen verksamhetens ändamålsenlighet. Servicebolaget inleder sin verksamhet tidigast i september-oktober. Innan verksamheten kör igång utreder styrelsen detaljer kring andelslagets form, medlemskap med mera.

Läs mer om diskussionen som fördes på fullmäktige här.


Inas Hamdan till Svenska seminariet i Helsingfors

Bland andra journalisten Inas Hamdan från Sydsvenskan och journalisten Johanna Aatsalo gästar Svenska seminariet i Helsingfors.

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. Målet med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.