Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundet grundar servicebolag för mediebranschen

Journalistförbundets fullmäktige ger styrelsen fullmakt att grunda ett servicebolag för mediebranschen. Andelslaget inleder sin verksamhet tidigast hösten 2016.

Efter en lång diskussion, förslag om att ärendets behandling skulle skjutas upp till nästa fullmäktige, ett återtagande av nyssnämnda förslag och många långa inlägg klubbades beslutet slutligen igenom. Beslutet som ger Journalistförbundets styrelse fullmakt att grunda ett andelslag, ett servicebolag för mediebranschen.

Syftet med andelslaget är att erbjuda tjänster åt Journalistförbundets medlemmar. Tanken är att bolaget ska betjäna både frilansar, personer som jobbar som frilansar vid sidan om annat arbete eller studier och pensionärsmedlemmar.

Andelslaget ska vara icke vinstdrivande. Bolaget ska fungera som arbetsgivare och ta hand om arbetsgivarförpliktelser som löneutbetalning, socialskyddsavgifter och pensionsavgifter, skatter, bokföring och bokslut. Bolaget skriver arbetsavtal med de anställda där man fastställer arbetstid och lön. Bolagets anställningar sker genom avtal där den anställda arbetar då när det finns arbete (så kallade TTT-anställningar på finska). De anställda anmäler sina egna arbetstider till bolaget på förhand. De anställda ansvarar själv för kontakten med kunderna och för att att skapa sina arbetstillfällen.

För att grunda servicebolaget behövs ett kapital på 4 000 euro. Journalistförbundet står för servicebolagets startkostnader. Bolaget beviljas ett två års lån på högst 72 501 euro. Bolaget betalar tillbaka lånet till Journalistförbundet. Styrelsen utvärderar årligen verksamhetens ändamålsenlighet. Servicebolaget inleder sin verksamhet tidigast i september-oktober. Innan verksamheten kör igång utreder styrelsen detaljer kring andelslagets form, medlemskap med mera.

Läs mer om diskussionen som fördes på fullmäktige här.