På träffen svarar Journalistförbundets ombud Jussi Salokangas på frågor om Medielaget. Du får bland annat höra hur andelslaget fungerar, vem som kan ha nytta av det, vad det kostar att vara med och hur arbete genom andelslag påverkar arvoden och pensioner. Träffen är på finska men du kan ställa frågor och få svar på svenska (förbundets svenska informatör är på plats).

När och var? Infoträff om Medielaget tisdagen 29 november kl.15.00–17.00 på Journalistförbundets kansli i Hagnäs.

Anmäl dig i dag – endast 35 personer ryms med. Anmälan görs på Finlands frilansjournalisters webbplats.