Generell / 16.11.2023

Journalistförbundet frågade: Många vill jobba mindre

I oktober frågade Journalistförbundet sina medlemmar i ett anställningsförhållande om förkortad arbetstid och om behovet av ledighet utan lön.

Av de svarande skulle 67 procent använda möjligheten till förkortad arbetstid på sitt nuvarande jobb ifall det var möjligt. Hälften av dessa svarade ändå att en förutsättning för att gå ner i arbetstid skulle vara en förändring i inflationen och i räntenivån. De svarande såg också ett behov för ledighet utan lön, säger Journalistförbundets jurist Tuomas Aalto som ansvarade för enkäten.

“Över två tredjedelar skulle vilja ha en till tre veckor ledigt utan lön. Behovet av längre, över ett års, oavlönad ledighet var däremot lägre – 51 procent av de svarande sade sig vara i behov av en sådan ledig period”, säger Aalto.

Många har goda erfarenheter

Orsakerna till varför de svarande skulle vilja jobba förkortad arbetstid eller ha oavlönad ledighet var många.

“I de öppna svaren nämndes familjeskäl, projektjobb och önskan om att göra en lång resa. Ofta handlar det om livskvalitet, individuella skäl och behovet att kombinera jobb och fritid”, säger Aalto.

Ur svaren framkommer att många redan i dag har förkortad arbetstid och har fått oavlönad ledighet. Få arbetsgivare har sagt nej till den anställdas önskemål i de här frågorna. Erfarenheterna av förkortad arbetstid och ledighet utan lön var nästan alltid positiva.

Tuomas Aalto ser att det finns ett starkt stöd bland medlemmarna för förkortad arbetstid och oavlönad ledighet. Det handlar om konkreta och effektiva åtgärder för att förbättra arbetshälsan.

“Journalistförbundet kunde jobba för förkortad arbetstid och oavlönad ledighet till exempel i kollektivavtalsförhandlingarna eller jobba för att utveckla andra avtal. Möjligheterna att direkt påverka frågan är begränsad eftersom det handlar om arbetsplatsspecifika överenskommelser. Det viktiga just nu skulle vara att lyfta frågan på arbetsplatserna.”

Enkäten:

  • Var öppen mellan 9 och 31 oktober 2023 för förbundets medlemmar i ett anställningsförhållande.
  • Skickades per e-post till 3 930 finskspråkiga medlemmar och till 378 svenskspråkiga medlemmar.
  • Fick 685 svar.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.