Generell / 18.06.2020

Journalistförbundet anställer jurist eller expert på arbetsvillkor

Journalistförbundets intressebevakningsenhet söker en jurist eller expert på arbetsvillkor. Tjänsten är tidsbunden. Jobbet är ett vikariat för en av våra medarbetare som blir studieledig. Vi söker dig som kan jobba självständigt men också i grupp. Ditt ansvarsområde är arbetsvillkor inom film- och teveproduktion. Du deltar också i enhetens gemensamma arbetsuppgifter, till exempel i juristjouren. Arbetsuppgifterna specificeras enligt den expertis som personen vi slutligen väljer besitter. Vi förutsätter att du har lämplig utbildning och arbetserfarenhet. Vi värdesätter kännedom om mediefältet och fackföreningsverksamhet, liksom kunskaper i svenska och engelska. I ditt arbete behöver du goda kunskaper i interaktion och i att uppträda samt goda kunskaper i finska. Arbetet inleds i slutet av september och räcker ett år. Skicka din ansökning samt löneanspråk senast den 2 augusti 2020. E-postadressen är: rekrytointi@journalistiliitto.fi. Ytterligare information om jobbet ger intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, tfn. 050 534 2485 (samtalstider tisdagen  30 juni  kl. 9–12  och måndagen 20 juli kl 12–15) och per e-post petri.savolainen@journalistiliitto.fi.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.