Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalisternas fredsdag firas 27 oktober – delta i samtal om fred, journalistik och försvarsfrågor

Den 27 oktober firas Journalisternas fredsdag. Journalistförbundet lanserades dagen 1982, men eftersom fred inte varit trendigt inom journalistiken föll dagen i glömska i början av 1990-talet.

Nu firas dagen i gen, i år med en diskussion om fred. Varför är det så svårt att tala om fred med dess riktiga namn? Borde journalistiken arbeta för fred? Finns det kritisk krigsjournalistik i Finland eller älskar vi Försvarsmakten för mycket? Journalister och försvarskursen – är det ett nyttigt sätt att skapa samhälleliga relationer eller är det helt enkelt hjärntvätt?

Temat diskuteras av Riikka Suominen, journalist, Toivo Haimi, politisk reporter och fredsälskande premiärlöjtnant i reserven samt av Laura Lodenius, Fredsförbundets verksamhetsledare. Ordet leds av Salla Nazarenko, Journalistförbundets sakkunniga i internationella frågor. Evenemanget ordnas onsdagen 27 oktober kl. 17 i Journalistförbundets mötesrum i Hagnäs. Evenemanget sänds också via Facebook-live. Diskussionen förs på finska men du kan bra ställa frågor på svenska.

Anmäl dig senast 25 oktober genom att skicka e-post till Salla Nazarenko:  salla.nazarenko@journalistiliitto.fi