Nyheter / 13.08.2015

Journalisten: Förbundet utreder möjlighet att grunda företag för frilansar

”Många journalister upplever att det är besvärligt att vara företagare. Det finns också många som undviker att grunda ett företag på grund av att de tycker att det är svårt att ta hand om socialskyddet. I den modell förbundet nu föreslår skulle frilansaren kunna koncentrera sig på sitt jobb, inte på att driva ett företag”, säger Journalistförbundets ombud Jussi Salokangas.

Tanken är att företaget eller andelslaget kunde fungera så här: Företaget är arbetsgivare och tar hand om arbetsgivaravgifter och andra socialavgifter.  Företaget marknadsför de anställdas kunskap och tjänster men de anställda ansvarar fortfarande för att prissätta sitt arbete och för att hitta sina egna kunder. Lösningen ger frilansaren möjligheten att ansluta sig till förbundets arbetslöshetskassa, något som i dagsläge inte är möjligt. 

Under hösten skickar Journalistförbundet ut en enkät till frilansar, studerande och till personer som sagt upp sitt medlemskap. I enkäten finns frågor om intresset för en dylik tjänst samt frågor om hur den planerade tjänsten bäst kunde utvecklas till att motsvara frilansarnas och andra intresserades behov. Frilansdelegationen presenterar utredningens resultat för förbundets styrelse under hösten.

Utredningen är en del av Journalistförbundets utvecklingsarbete där man kartlägger vilka tjänster förbundet ska erbjuda sina medlemmar och vilka tjänster medlemmarna upplever som viktiga.

Texten är en förkortad översättning av Manu Marttinens artikel "SJL selvittää oman mediayhtiön perustamista", som publicerades i Journalisten 9/2015.  


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.