Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Jokes stipendier kan sökas till och med 31 maj

Jokes, stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur har utlyst vårens stipendier. Ansökans sista dag är den 31 maj klockan 16.00.

Bland vårens stipendier finns flera olika alternativ:

Kopiostostipendier för fritt motiverade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier samt stipendierna för stiftelsens yrkeskurser utlyses. Jokesstipendier delas ut till akademisk forskning som gynnar branschen. Dessutom utlyses tre tvåveckors residensstipendier, av vilka ett till Villa Lante i Rom och två till Koroneoshuset i Aten.

Därtill beviljas Jyrki A. Juutis stipendier för utveckling av färdigheter i intressebevakning, samt yttrandefrihetsstipendier till medlemmar i journalistförbundet som länge deltagit i facklig verksamhet.

Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen och inom elektronisk media. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A. Juutis stipendier är avsedda för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

Ansökningstiden börjar den 2 maj och slutar den 31 maj klockan 16, då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet.

 

Läs mer på Jokes webbplats där det också finns en länk till det elektroniska ansökningssystemet.