Generell / 08.05.2019

Jokes stipendier kan sökas till och med 31 maj

Jokes, stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur har utlyst vårens stipendier. Ansökans sista dag är den 31 maj klockan 16.00. Bland vårens stipendier finns flera olika alternativ: Kopiostostipendier för fritt motiverade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier samt stipendierna för stiftelsens yrkeskurser utlyses. Jokesstipendier delas ut till akademisk forskning som gynnar branschen. Dessutom utlyses tre tvåveckors residensstipendier, av vilka ett till Villa Lante i Rom och två till Koroneoshuset i Aten. Därtill beviljas Jyrki A. Juutis stipendier för utveckling av färdigheter i intressebevakning, samt yttrandefrihetsstipendier till medlemmar i journalistförbundet som länge deltagit i facklig verksamhet. Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen och inom elektronisk media. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A. Juutis stipendier är avsedda för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund. Ansökningstiden börjar den 2 maj och slutar den 31 maj klockan 16, då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet.   Läs mer på Jokes webbplats där det också finns en länk till det elektroniska ansökningssystemet.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.