Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Jokes ger stöd för Journalistikens dag

Stiftelsen Jokes beviljar stöd för medlemmar som ska delta i Journalistikens dag i Helsingfors den 12 oktober.

Stiftelsen Jokes beviljar stöd för medlemmar som bor långt borta från Helsingfors. Du kan söka stöd för resor och logi. Logi stöds med max 100 euro per natt.

Detta stipendium hör till Jokes så kallade småstipendier (under 500 euro) och leder inte till karens för den som beviljas stipendium.

Ansökan öppnade den 17 augusti och stängs den 7 september kl. 16.00.

Förbindelsen som ska bifogas till ansökan ska skrivas ut, undertecknas och postas till Stiftelsens kansli. Förbindelsen ska vara Jokes tillhanda senast den 16 september 2018.

Kom ihåg att anmäla dig separat till Journalistikens dag. Evenemanget blir snabbt fullt.