Generell / 29.08.2018

Jokes ger stöd för Journalistikens dag

Stiftelsen Jokes beviljar stöd för medlemmar som ska delta i Journalistikens dag i Helsingfors den 12 oktober. Stiftelsen Jokes beviljar stöd för medlemmar som bor långt borta från Helsingfors. Du kan söka stöd för resor och logi. Logi stöds med max 100 euro per natt. Detta stipendium hör till Jokes så kallade småstipendier (under 500 euro) och leder inte till karens för den som beviljas stipendium. Ansökan öppnade den 17 augusti och stängs den 7 september kl. 16.00. Förbindelsen som ska bifogas till ansökan ska skrivas ut, undertecknas och postas till Stiftelsens kansli. Förbindelsen ska vara Jokes tillhanda senast den 16 september 2018. Kom ihåg att anmäla dig separat till Journalistikens dag. Evenemanget blir snabbt fullt.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.