Nyheter / 14.12.2017

Initiativ: Granska korttidsjobbarnas arbetsvillkor

Fullmäktigeledamot Ari-Pekka Sirviö (RTRF) föreslår i en motion att Journalistförbundet utreder korttidsjobbares ställning på arbetsmarknaden. Sirviö lyfter fram att snuttjobb, korttidsjobb, visstidsanställningar och andra former av så kallat otypiskt jobb blir allt vanligare. Enligt motionen borde journalistförbundet utreda dessa personers ställning på arbetsmarknaden. Den långsiktiga målsättningen är att förbättra korttidsanställdas villkor. Hela motionen hittar du i Journalistförbundets fullmäktiges föredragningslista (14 december 2017) Styrelsen föreslår att motionen delvis godkänns. Styrelsen inleder ett utredningsarbete och binder sig till att förbättra korttidsanställdas arbetsvillkor genom kollektivavtalen. Motionen förkastas till den del av förslaget som gäller en ny byrå med nya anställda. Journalistförbundets alla enheter betjänar medlemmar i frågor som berör visstidsanställningar och snuttarbete.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.