Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

HBL och Valkeakosken Sanomat prickades av ONM

Opinionsnämnden för massmedier gav på sitt möte i går sju beslut av vilka två var fällande. Tidningarna som prickades var Hufvudstadsbladet och Valkeakosken Sanomat.

Hufvudstadsbladet fick en anmärkning för att ha brutit mot god journalistisk sed i artikeln Företag prånglar medaljer på veteraner (25.10.2015). Tidningen prickades både för sättet på vilket journalisten kommenterade anmälarens genmäle (29.10.2014) och för att inte ha berättat för läsarna att man använt ovanliga metoder för att införskaffa informationen.

Så här skriver Opinionsnämnden för massmedier om beslutet:

”Tidningen anklagade företaget för vilseledande marknadsföring vid telefonförsäljning. Artikeln grundade sig på en intervjupersons berättelse och på information som redaktören införskaffat genom att låtsas vara en kund. Tidningen informerade inte läsarna om det ovanliga sättet på vilket informationen införskaffats. Tidningen publicerade företagets eget ställningstagande men lade till ett nedsättande svar från redaktören.”

Läs hela beslutet på Opinionsnämnden för massmediers webbplats. Där kan du också läsa hur Hufvudstadsbladets chefredaktör Jens Berg svarade.

Valkeakosken Sanomat fick en anmärkning för att inte ha publicerat ett genmäle till en artikel som handlade om en församlings ekonomi och om en kyrkoherdes framtidsplaner. Aamulehti, som publicerade samma artikel, friades eftersom Aamulehti förhandlat med den klagande om ett genmäle. Opinionsnämnden ansåg att den klagande framställts mycket negativt och att hen därför skulle ha haft rätt till ett genmäle. Detta trots att den klagande hördes i artikeln.

Opinionsnämnden gav fyra friande beslut till, vilka gällde anmälningar som riktats mot MTV, Helsingin Sanomat, Nya Åland och Suomen Kuvalehti.

Opinionsnämnden för massmedier samlas nästa gång 20.5.2015.

För ytterligare kommentarer, kontakta ONM:s ordförande Risto Uimonen 040 552 0206 eller nämndens kansli, 09 135 7494.