Nyheter / 07.01.2015

Högre löner inom pressen från och med januari

Enligt pressens kollektivavtal höjs lönerna från och med den första januari 2015. De personliga lönerna höjs genom en allmän höjning på 0,4 procent och minimilönerna och praktikantlönerna höjs med 0,4 procent.

De nya minimilönerna är följande:

Löneklass I, 2 129 euro

Löneklass II a, 2 593 euro

Löneklass II b, 2 772 euro

Löneklass III a, 3 167 euro

De nya minimilönerna för praktikanter är följande:

Journalistiska uppdrag  0–3 mån  1 714 euro

Journalistiska uppdrag 4–12 mån  1 837 euro

Redaktionella stöduppgifter 1 703 euro


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.