Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Högre löner inom pressen från och med januari

De första löneförhöjningarna i pressens kollektivavtal träder i kraft i januari.

Enligt pressens kollektivavtal höjs lönerna från och med den första januari 2015. De personliga lönerna höjs genom en allmän höjning på 0,4 procent och minimilönerna och praktikantlönerna höjs med 0,4 procent.

De nya minimilönerna är följande:

Löneklass I, 2 129 euro

Löneklass II a, 2 593 euro

Löneklass II b, 2 772 euro

Löneklass III a, 3 167 euro

De nya minimilönerna för praktikanter är följande:

Journalistiska uppdrag  0–3 mån  1 714 euro

Journalistiska uppdrag 4–12 mån  1 837 euro

Redaktionella stöduppgifter 1 703 euro